Postupak kod smrtnog slučaja

Prvo što treba uraditi jeste prijava smrtnog slučaja na telefonski broj službe hitne medicinske pomoći 194.

Tada je potrebno dati sledeće podatke:

  • Adresu na kojoj se smrt desila
  • Ime i prezime umrle osobe
  • Vreme smrti preminulog
  • Ime i prezime osobe koja prijavljuje slučaj smrti
  • Telefon za kontakt

Potom je potrebno sačekati dolazak mrtvozornika i omogućiti mu pristup telu preminulog radi pregleda.

Takodje je potrebno pripremiti zdravstvenu dokumentaciju ako je preminula osoba bolovala, kao i sve matične podatke.

Nakon što mrtvozornik izda potvrdu o smrti, telo preminulog se može prevesti na groblje i smestiti u adekvatnu prostoriju za odlaganje posmrtnih ostataka (hladnjaču).

Ako smrt nastupi u bolnici, ili u nekoj drugoj ustanovi na teritoriji R. Srbije, porodica preminulog se treba obratiti osoblju te ustanove za razgovor sa lekarom. Tek po dobijanju odgovarajuće dokumentacije telo se može preuzeti i transportovati.

U oba slučaja potrebno nas je što pre kontaktirati kako bi na vreme pristupili pripremanju pokojnika i organizaciji pogreba.