Pogrebne usluge

Miran San - prevoz pokojnika

Naše usluge obuhvataju sledeće:

  • Prodaja kompletne pogrebne opreme po proizvođačkim cenama.
  • Prirodno i veštačko cveće, kao i aranžmani od navedenog cveća: venci, suze, buketi...
  • Limeni ulošci za transport pokojnika.
  • Izrada parti sa fotografijom ili bez nje (u koloru ili crno-bele)
  • Dolazak našeg osoblja na Vašu adresu sa katalogom opreme
  • Prevoz pokojnika, kako u okviru teritorije Republike Srbije, tako i u inostranstvu (region bivše SFRJ, Evropska Unija...)
  • Kompletno sređivanje i pribavljanje potrebne dokumentacije.
  • Ekshumacija pokojnika.
  • Preuzimanje posmrtnih ostataka pokojnika na aerodromima.
  • Crna konfekcija: peškiri, maramice, šalovi, marame...