MS PIRAMIDA

Vrsta drveta: Lipa-Topola
Površinska obrada: Lakirano, senčeno, poliuretanski lak sa sertifikatom o neškodljivosti.

nadgrobna oznaka - piramida